Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Utmärkelser

Resultat från årets uppspelningar

Här kommer resultaten från uppspelningarna under veckan redovisas varje dag någon gång mellan kl. 17.00 och 18.30, under förutsättning att juryn är klar med sin bedömning. Alla som får en utmärkelse kommer att stå på listan med namn, var man hör hemma och vilket instrument man spelat upp på. Motiveringarna till utmärkelserna läses upp på riksspelmansstämman på Zorns Gammelgård lördagen den 25 juli, med början kl. 17.00, och kommer därefter att anslås här.

Årets Zornmärke i guld tilldelas två av Sveriges främsta spelmän, Leif Göras, Rättvik och Anders Jakobsson, Orsa. Denna utmärkelse delas ut av Zornjuryn inom Svenska Folkdansringen till synnerligen framstående traditionsbärare och är den mest ärofulla utmärkelse en svensk spelman kan få. Utdelningen sker i Mora kyrka i samband med riksspelmansstämman den 9 juli. 

Läs mer...

Utmärkelser vid uppspelning för Zornmärket onsdag 6 juli 2016

Läs mer...

Utmärkelser vid uppspelning för Zornmärket måndag 4 juli 2016

Läs mer...

Utmärkelser vid uppspelning för Zornmärket torsdag 7 juli 2016

Läs mer...

Utmärkelser vid uppspelning för Zornmärket tisdag 5 juli 2016

Läs mer...

Utmärkelser vid uppspelning för Zornmärket fredag 8 juli 2016

Läs mer...