Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

2011 års zornjury består av Christina Frohm, Tony Wrethling, Verf Lena Egardt och Cajsa Ekstav.

 

 

· Verf Lena Egardt är född och uppvuxen i Älvdalen. I denna traditionsrika folkmusikbygd kom hon tidigt i kontakt med de gamla låtarna. De första stråkdragen och kunskaperna i fiolspel fick Lena som så många andra i kommunala musikskolan. Hon började spela låtar på allvar i 15-årsåldern då hon blev medlem i låt- och visgrupppen Älwdalingarna. Spelmanslaget med profiler som bland andra Gunnar Orre och Einar Britt blev en oas för Älvdalens låtspelsintresserade ungdomar. Efter studier på musikhögskolan i Stockholm på fiolpedagogutbildningen för folkmusiker fick Lena arbete som stråklärare i musikskolan i Älvdalen. Idag är hon spelledare för två barn- och ungdomsspelmanslag samt spelledare för Älvdalens spelmanslag. Lena blev riksspelman 1978. Spilåpipan och kulningen har också stor betydelse i hennes liv som utövande folkmusiker. Lena är sedan 1999 suppleant i Zornmärkesjuryn.

· Tony Wrethling har sina rötter i Gästrikland,och började spela fiol 1972, förmodligen inspirerad av gröna vågen och av att på gitarr ha ackompanjerat sin morfars dragspelsmusik. Han spelade upp för Zornjuryn 1976 och fick silvermärket. I samband med att intresset väcktes för folkmusik har han inventerat, samlat och tecknat upp låtar i Gästrikland. Tillsammans med Benno Eriksson har Tony medverkat vid insamling av danser i Gästrikland sedan mitten av sjuttiotalet, och aktivt deltagit i spridande av dessa som spelman vid otaliga danskurser inom och utom Sverige. Tony tilldelades Zorns guldmärke 2005 och invaldes som suppleant i Zornjuryn 2006.

· Christina Frohm har sina rötter i Södermanland där hon blev inspirerad av sin morfar att spela folkmusik till dans. En tradition som hon slagit vakt om under kurser och spel i Södermanland. Hon är verksam i Södermanlands Spelmansförbund sedan drygt 30 år. Christina fick Södermanlands läns landstings kulturstipendium 1984 för sina folkmusikaliska insatser i länet. Hon blev riksspelman 1966 och är ordinarie ledamot i juryn sedan 1992.

· Cajsa Ekstav är född och uppvuxen i Vendel i norra Uppland, en folkmusikrik bygd med många traditionsbärare. Stora inspirationskällor har varit bröderna Sahlström, Viksta-Lasse, Bosse Larsson och Curt Tallroth. Cajsa har spelat fiol och nyckelharpa sedan 8-årsåldern och i tidiga år började hon också samla folkliga visor. Hon framträder solo, duo och i en knippe olika grupper och konstellationer, t ex Trollrike Spelmän och Vendelkråkorna. Cajsa är ofta anlitad på spel- och viskurser i Sverige och utomlands. 1990 blev Cajsa riksspelman på nyckelharpa och 2009 tilldelades hon Uplands Spelmansförbunds guldmärke. Styrelseledamot i Eric Sahlströms Minnesfond. Vid årets uppspelningar i Örebro gör hon debut i Zornjuryn.