Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

I lördags, den 24 augusti 2013, genomfördes en Regional Zornmärkesuppspelning på Linköpings Spelmansstämma i Valla Folkhögskola. Det var 8 år sedan det genomfördes en regional Zornmärkesuppspelning. Vid regional uppspelning utdelas endast diplom och Zornmärket i brons.

Zornmärkesuppspelningen har lockat flest deltagare från Östergötland men även från andra platser i Sverige, och en spelman från Tyskland att spela upp. 19 spelmän har spelat upp för Zornmärkesjuryn, 6 st har belönats med diplom och 6 st med bronsmärket. Det skiljer 57 år mellan den yngsta och den äldsta deltagaren. 7 st var debutanter 6 st från Östergötland och en från Ångermanland.

Zornjuryn har bestått av, Peter Pedersen från Västervik, Pers Nils Johansson från Göteborg och Arne Blomberg från Linköping. Högtidligheterna med utdelning av märken och diplom gjordes på Linköpingsstämman i Gamla Linköping söndagen den 25 augusti.

Zornmärkesnämnden rikta ett stort Tack till Östergötlands Spelmans-förbund och Folkungagillet som är årets lokala arrangör av den Regionala Zornmärkesuppspelningen.

Nästa centrala Zornmärkesuppspelning är i Umeå den 4-9 augusti 2014. Någon regional uppspelning nästa år är ännu inte planerad.

Zornmärkesnämnden
inom Svenska Folkdansringen

Ulf H Svensson
ordförande