Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Årets uppspelningar för zornmärket genomförs denna vecka i den vackra Ramnaparken i Borås. Vid dagens uppspelningar tilldelades två unga kvinnor zornmärket i brons för kulning.

En av dessa kvinnor är Carin Funseth från Mölndal utanför Göteborg. Uppspelningar för zornmärkesjuryn kan ske på instrument som har en dokumenterad folklig tradition, och det vanligaste är fiol och nyckelharpa, men även munspel, durspel, kohorn, klarinett och liknande förekommer. Kulning är dock ovanligt i dessa sammanhang. Den senaste som kulade på en uppspelning var i mitten av 90-talet.

-        Att kulning är lite ovanligt gör det naturligtvis extra kul, säger Carin.

Hon är mycket nöjd med att idag ha erövrat bronsmärket, men målet är att på sikt få zormärket i silver, och därmed få titulera sig riksspelman.

Kulning är en typ av kraftfull sång som traditionellt använts inom vallmusiken. Typiskt användes det för att locka på boskapen, eller för att kommunicera med angränsande fäbodar. Genom att sången är så kraftfull har den en förmåga att nå ut över långa avstånd. Kulning är med andra ord bruksmusik, som utöver att vara vacker också haft ett praktiskt syfte.

-        En speciell sak med kulning är att det inte var en specialkompetens, konstaterar Carin. Medan annan folkmusik traditionellt framfördes av specialister, spelmän, så användes kulning av alla i dessa fäbodsmiljöer.

Att kulningen är så kraftfull och fysiskt krävande gör att det kan vara svårt att hitta platser och tillfällen att öva. Carin har dock turen att för närvarande arbeta på Norsk Folkemuseum utanför Oslo, i en miljö där hon kan passa på att kula medan hon arbetar.

- Där passar kulningen in i miljön. Jag har även haft turen att få praktisera det på riktiga kor ibland, säger Carin nöjt.

 

Text och bild: Urban Lind 0708 407 409

2012-08-11