Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Vid dagens uppspelningar har följande spelmän erövrat utmärkelser.

Silvermärke och riksspelman

Diplom efter Bronsmärke

Emma Grut Östersund Härjedalspipa
Anette Wallin Göteborg Fiol

Bronsmärke

Göran Hed Gävle Klarinett
Elna Carr Hjärnarp Fiol
Per Börjesson Sandviken Fiol

Diplom

Peo Österholm Uppsala Kohorn