Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Årets uppspelningar för zornmärket genomförs denna vecka i den vackra Ramnaparken i Borås. Vid dagens uppspelningar tilldelades två unga kvinnliga spelmän zornmärket i silver, och får därmed rätt att framöver titulera sig riksspelmän.

En av dessa är Ida Meidell Blylod, som är bördig från Umeå i Västerbotten, men som numera är bosatt i Stockholm. Till vardags studerar hon till en master i tidig musik med inriktning på barockviolin. Hon spelar också mycket musik från andra länder, t ex Frankrike och England, och spelar bl a i bandet Triette tillsammans med två engelsmän. Med andra ord finns det en stor spännvidd såväl musikaliskt som tidsmässigt i hennes musicerande.

- Jag är bred musikaliskt, konstaterar Ida.

Den västerbottniska folkmusiken som hon nu blivit riksspelman på ligger henne dock varmt om hjärtat. Hon tycker också att det finns många goda och inspirerande förebilder inom den västerbottniska folkmusiken – allt från den gamle nestorn Sören Johansson till betydligt yngre storspelmän som Daniel Fredriksson.

Zornmärket har hon sett som en milstolpe som hon föresatt sig att klara av. Hon har också tyckt att det varit kul att få gräva ner sig djupt i den lokala speltraditionen från hembygden.

- Det har varit mycket utmanande att få presentera sig själv i en specifik tradition, säger Ida.

Inför framtiden är planerna att efter avklarade studier bli frilansmusiker, så bli inte förvånade om Västerbottens nya rikspelman, Ida Meidell Blylod, dyker upp på många scener och inom många olika genrer framöver.

Text och bild: Urban Lind 0708 407 409