Nominera till Guldmärket

Om Zornmärket

Zornmärket

Zornmärket har till syfte att medverka till att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken. Det betyder bl a att nya generationer skall stimuleras till att på ett traditionsbevarande sätt vidareföra och skapa förståelse för den musik och de spelstilar vi ärvt från äldre tiders spelmän. Märket är väl känt i samhället och att ha erövrat Zornmärket i silver utgör såväl inåt, i spelmanskretsar, som utåt mot samhället i övrigt en kvalitetsmärkning av sin bärares kompetens att utöva folkmusik.

Första riksspelmansstämman 1910

Läs mer...

Uppspelningar för Zornmärket arrangeras årligen av Zornmärkesnämnden i Svenska Folkdansringen. Det görs i samarbete med ett lokalt spelmansförbund eller liknande organisation.

Läs mer...

Så här står det i Zornmärkesnämndens statuter:

"Zornmärkesjuryn bedömer hur väl insatt den uppspelande är i den svenska folkmusiktradition från vilken låtar och instrument valts. Vid uppspelningen bedöms bland annat rytm, intonation, klang, teknik och den uppspelandes egenskaper som spelman."

Utdrag ur Zornmärkesnämndens statuter

Ett förtydligande till några punkter finns i ett brevsvar till Folkdansringens riksstyrelse

Uppspelningsinstrument skall ha en traditionell folklig repertoar som i sin stil bygger på äldre spelstilar men också är idiomatiskt utformad för instrumentet, d.v.s. vuxit fram organiskt tillsammans med instrumentet. Det skedde t.ex. med den kromatiska nyckelharpan som genom Eric Sahlström och andra försågs med en folklig repertoar som var idiomatiskt anpassad till instrumentet samtidigt som den anslöt till äldre spelstilar.

Ett exempel på hur zornmärkesjuryn resonerar kring ett nytt uppspelningsinstrument är diatoniska dragspel (durspel). För drygt tjugo år sedan ansåg medlemmarna i zornmärkesjuryn att de musikanter som fört vidare en äldre repertoar på faktiskt med tiden kommit att uppfylla kravet att ”på ett traditionsbevarande sätt vidareföra och skapa förståelse för den musik och de spelstilar som vi ärvt från äldre tiders spelmän". Durspelen har med tiden fått en unikt folklig repertoar som framförs i en spelstil som formats just av att de är diatoniska.

Utdrag ur Zornmärkesnämndens svar till Riksstyrelsen för Svenska Folkdansringen den 2 september 2003

 

Läs mer...

Historisk bakgrund

När Anders Zorn anordnade den första spelmansstämman i Gesunda år 1906 hade han några år tidigare sammanträffat med Nils Andersson som var i full färd med sina låtuppteckningar; det var de stora ungdomsmötenas tid och under hembygdsrörelsens genombrottsår.

Läs mer...

Underkategorier

Zornmärkesnämnden består av en jury och ett sekretariat, som utses av Svenska Folkdansringen. En ledamot i sekretariatet utses av Sveriges Spelmäns Riksförbund. Juryns uppgift är att bedöma uppspelningar och besluta om tilldelning av zornmärken i silver och brons, samt diplom. Juryn skall också fatta beslut om mottagare av zornmärket i guld. Sekretariatet sköter administrationen kring uppspelningarna och nämndens löpande arbete.

Zornmärkesnämndens ordförande är Ulf H Svensson.