Nominera till Guldmärket

Zornmärkesuppspelningarna pågår för fullt i Mora på Mora Folkhögskola. Resultatet vid dagens uppspelning (måndag) blev ett silvermärke, tre bronsmärken och fyra diplom. Dessa delas ut på riksspelmanstämman i Mora på Zorns Gammelgård  lördag den 9 juli klockan 18.00

Gusten Brodin, Unnaryd, spelade upp för Zornmärkesjuryn i dag (måndag). Han belönades med silvermärket och kan nu titulera sig riksspelman.

 

Flera i familjen runt Gusten spelar fiol och han fick sin första fiol vid 7-8 års ålder. Det spelades en hel del i hemmet och så hade spelmansförbundet i Småland spelmansläger varje sommar som var jättekul att var med på. Gusten har även varit med på spelmansläger på Korrö. Dessa spelmansläger har starkt bidragit till Gustens stora intresse för folkmusik.

Senare i skolåldern läste Gusten gymnasieprogram i folkmusik, Rättvik. Därefter blev det folkmusiklinjen på Malungs Folkhögskola med Jonny Soling som lärare. Under tiden som Gusten pluggade i Lund, spelar och leder han Studentspelmanslaget. Gusten spelar i dag ofta till dans. Han har deltagit i två ETNO-läger och gått en pedagogikutbildning i Frankrike om hur man driver ETNO-verksamhet. Till hösten börjar Gusten på folkmusiklinjen i Norges Musikhögskola, Oslo

Zornmärket har till syfte att medverka till att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken. Det betyder bland annat att nya generationer skall stimuleras till att på ett traditionsbevarande sätt föra vidare och skapa förståelse för den musik och de spelstilar vi ärvt från äldre tiders spelmän.

Zornmärkesnämnden
Ulf H Svensson
0703 300 138