Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning
Magnus fiol ser inte ut som andras. Där det på en normal fiol sitter fyra stämskruvar i en sirligt formad snäcka, har Magnus tolv skruvar, och det som börjar som en snäcka avslutas i ett hiskeligt vidunders huvud, skickligt utskuret med tänder och tunga. 
Magnus hade redan när han spelade upp för zornmärket första gången i Korrö 2015 spela en del låtar med förstämd fiol. Det innebär att man stämmer om strängarna på en vanlig fiol, så att de sjunger med när man spelar på de andra strängarna. På så vis får man mer klang i fiolen när man spelar i vissa tonarter. 

Sedan började han spela med Pelle Björnlert, som hade en fiol med resonanssträngar, och Magnus blev fascinerad av de klanger som strömmade ur Pelles fiol. Resonanssträngar är extra strängar som man spänner upp under greppbrädan på fiolen. Dem spelar man alltså inte på direkt med fingrar och stråke, utan de sätts i rörerelse och sjunger med när man spelar vissa toner på de vanliga spelsträngarna. Efterhand gick Magnus igenom notböcker med musik från gränslandet mellan Östergötland och Småland, och provade att spela med förstämd fiol. Ibland stod det till och med angivet i notböckerna.
 
- Har man en gång spelat en låt med förstämd fiol så vill man inte gå tillbaka, säger Magnus. Åtminstone inte jag.
Så småningom skaffade han en egen fiol med understrängar för att förstärka effekten av förstämningen. Den fiol han spelar mest på nu har åtta resonanssträngar, och är byggd 1989 av Arne Rudelöv i Lammhult. Att spela upp för zornmärket har sporrat Magnus att arbeta med och förbättra sitt spel.
 
- Det är klart att jag är glad och stolt över att ha fått zornmärket, säger Magnus, och framförallt är det roligt att få en bekräftelse på att juryn tycker att man är rätt ute.
 
Fiol byggd av Arne Rudelöv i Lammhult 1989Förutom Pelle Björnlert är Bengt Löfberg en spelman som han gärna lyssnar på. Magnus spelar både ensam och i olika konstellationer på scen, och spelar gärna till dans.
 
- Det är väl ändå det som är målet, säger Magnus, att det ska gå bra att dansa till.
 
På lördag blir det inte så mycket dans på själva riksspelmansstämman i Gamla Linköping, men vi får höra de nya riksspelmännen spela. Och efteråt, på kvällen, kan man säkert ta sig en svängom på dansbanan till levande musik.
Zornmärkesnämnden
2022-08-10
Anders Ewaldz
0704 56 21 66