Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Henrik LindbergDet är ett långvarigt, metodiskt arbete med att förfina spelet av sörmländsk folkmusik som premieras när nyköpingsbon Henrik Lindberg nu tilldelas zornmärket i silver.

Ända sedan barnsben har Henrik trakterat fiolen. Så snart han lärt sig hantera instrumentet i kommunala musikskolan började han följa med sin pappa och sin bror på spelmansstämmor. Där utökade hans sin repertoar av låtar, främst från Sörmland, och snappade upp spelsätt, samtidigt som han övade och förfinade tekniken.

Att spela upp för zornmärket blev Henriks sätt att sporra sig själv att arbeta med sitt spel. Han har både plöjt gamla notböcker och inspelningar, gått på kurser och spelat med auktoriteter och andra spelkamrater för att försöka fånga in det sörmländska och göra musiken till sin egen. Inför uppspelningarna har han finslipat spelet på kurs i Ekebyholm, med riksspelman Caroline Eriksson som instruktör.

Henrik åker gärna på spelmansstämmor runt om i Sörmland och är med i Nyköpingshus spelmansgille. Dessutom spelar han nyckelharpa med några vänner i Oxelösund, och de har bildat gruppen Oxtakt tillsammans.

Zornmärkesnämnden
2022-08-11
Anders Ewaldz
0704 56 21 66