Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Krister Malm fick på sin 8-årsdag ett tvåradigt dragspel, inköpt på postorder. Det var upptakten till en intensiv kärlek till folkmusiken. Under 1960-talet samarbetade han med Jan Ling med inspelningar och dokumentation av folkmusik.

Krister skrev 1969 en avhandling i musikvetenskap om olika sätt att analysera rytmiken i bl a polskor. 1972 blev han producent på Rikskonserter där han bl a arbetade med folkmusik. Han tog 1976 initiativet till bildandet av Svensk folkmusikfond vars sekreterare han var till 1984. Krister är ordinarie jurymedlem i Zornmärksenämnden sedan 1988.