Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Jan Burman är spelman i fjärde generationen, och började med fiol 17 år gammal. Jan har spelat med bl a Burträskarna. Utbildad fiolpedagog i folkmusik. Har varit med om inventering av västerbottnisk folkmusik.

Jan har spelat och spelar alltjämt ofta till dans. Jan är sedan 1999 suppleant i Zornmärkesjuryn.