Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Christina Frohm har sina rötter i Södermanland där hon blev inspirerad av sin morfar att spela folkmusik till dans. En tradition som hon slagit vakt om under kurser och spel i Södermanland. Hon är verksam i Södermanlands Spelmansförbund sedan drygt 30 år. Christina fick Södermanlands läns landstings kulturstipendium 1984 för sina folkmusikaliska insatser i länet. Hon blev riksspelman 1966 och är ordinarie ledamot i juryn sedan 1992.