Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Marika är uppvuxen med den småländska folkmusiken genom att hela familjen spelar. Mamma Eva är även riksspelman. Förkovran inom folkmusiken har skett via Malungs folkhögskola, konservatoriet i Falun, samt Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Genom de geografiska utflykterna till Dalarna har Marika fått med sig fina låttraditioner som hon tycker mycket om och har ytterligare spätt på intresset för folkmusiken.  

På fråga om låtvalet inför uppspelningarna så valde Marika att hålla ihop det till sydvästra delen av Småland. Bredden är tillräcklig i den landsändan för att ändå få fram olika karaktärer och visa sin bredd som spelman för juryn. 

Marika menar att Zornarrangemanget ger motivation att fördjupa sig inom folkmusiken. Det fungerar som en slags bekräftelse på att den tid man har lagt på spelandet märks. Det känns väldigt fint att kunna premieras för det arbete man lägger ner, menar Marika. 

Idag undervisar Marika Bjärnborg i fiol på kulturskola i Alvesta, där hon försöker blanda det klassiska med folkligt och trycker på vikten av att barnen får välja själva vad de vill spela. Marika spelar i flera olika sammanhang och jobbar även på folkmusikläger. Marika lägger till att hon tror att gehörstraderingen är viktig för barnen – musiken kommer mer direkt till dem än på andra sätt att närma sig ämnet. 

Text och bild: Andreas Svensson