Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Zornmärkesuppspelningarna pågår för fullt i Hemse på Gotlands Folkhögskola. Resultatet vid dagens uppspelning (torsdag) blev tre silvermärke och tre diplom. Dessa delas ut på riksspelmanstämman i Hemse på Gotlands Folkhögskola lördag den 1 juli klockan 15.00

Claes Hallgren, Sunne, spelade upp med värmlandslåtar på fiol för Zornmärkesjuryn i dag (torsdag). Han belönades med silvermärket och kan nu titulera sig riksspelman. Claes spelar främst traditionell folkmusik från västra och norra Värmland.

Claes startade sitt fiolspelande vid sju års ålder och har gått kommunal musikskola. Claes hade en far som spelade folkmusik med honom så ofta det fanns tid och han har vuxit upp med gamla spelmän runt sig. Folkmusiken har funnits med hela tiden och blir bara bättre och bättre.

Ett stort steg var när han 1971 gick folkmusikkurs i Ransätter. Där han tillsammans med Göran Håkansson fick i uppdrag av att göra ett specialarbete som handlade om ”Olle på Halla”. Det blev en fantastisk resa med rikligt utbyte tillsammans med Olle och hans folkmusikskatt. På 70-talet fick han träffa många gamla spelmän. Nu är jag där och vill förmedla traditionen vidare genom mitt spel och berättelser.

Ciaes har deltagit i flera folkmusikgrupper bland annat ”Ler och Långhalm” nu spelar han mest med spelkompisen Göran Håkansson med flera.

Zornmärket har till syfte att medverka till att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken. Det betyder bland annat att nya generationer skall stimuleras till att på ett traditionsbevarande sätt föra vidare och skapa förståelse för den musik och de spelstilar vi ärvt från äldre tiders spelmän.

 

Zornmärkesnämnden

Ulf H Svensson

070-3300138