Nominera till Guldmärket

Kerstin IvaresZornmärkesuppspelningarna pågår för fullt i Arvika på Musikhögskolan Ingesund. Resultatet vid dagens uppspelning (torsdag) blev ett silvermärke, två bronsmärken och ett diplom. Dessa delas ut på riksspelmansstämman på Sågbacken i Arvika lördag den 29 juni klockan 13.45.

Kerstin Ivares, Luxemburg spelade upp med låtar efter Päckos Helmer från Bingsjö i Dalarna på fiol och tilldelades Zornmärket i silver. Hon kan nu titulera sig Riksspelman.

Kerstin började sitt musicerande på fiol som barn (6 år) och gick på musikskolan i Solna. Det blev mycket spel tillsammans bland annat med syster och kamrater. Hennes föräldrar som kommer från Rättvikstrakten hade många spelmansvänner där som påverkade Kerstins intresse för dalamusiken.

Intresset för fiolspel och fiolbygge tog Kerstin till Italien för att utbilda sig till instrumentbyggare. Några år efter Italientiden tog det stopp med spelandet på grund av allergi mot harts. Hon utbildade sig till översättare som hon jobbar som i dag och har gjort i många år.

2011 tog Kerstin upp fiolspelandet igen (allergifritt harts). Gick på Malungs folkhögskola för Jonny Soling. Spelade mycket dalamusik tillsammans med flera musiker från Rättvik/Röjeråsen. Bland annat med släktingar efter Ivares Edwin Jonsson. Kerstin har spelat i och har varit spelledare för Stockholms Spelmanslag och hon har spelat med i många mindre grupper bland annat med Stina Brandin, Kristin Sahlström och Marit Nordfors. Som förebild nämner hon bland andra Reidar Hammarsten.

Zornmärket har till syfte att medverka till att vidmakthålla och öka intresset för den svenska folkmusiken. Det betyder bland annat att nya generationer skall stimuleras till att på ett traditionsbevarande sätt föra vidare och skapa förståelse för den musik och de spelstilar vi ärvt från äldre tiders spelmän.

 

Zornmärkesnämnden
Ulf H Svensson
070-3300138