Nominera till Guldmärket

Emma GrutÅrets uppspelningar för Zornmärket har just dragit i gång, och den här gången är det Musikhögskolan Ingesund som är platsen som 78 uppspelande kommer att ta sig till för att spela upp för zornjuryn. På plats finns Krister Malm, Agneta Stolpe, Markus Svensson och Karin Brandsbol som bedömer de uppspelandes spelskicklighet och förankring i speltraditionen, och sedan avgör om prestationen räcker till ett silvermärke. De som når ända fram får sedan titulera sig riksspelman.


Till denna skara kan vi idag foga ett nytt namn, nämligen Emma Grut från Östersund, som spelade upp på härjedalspipa, ett traditionellt instrument som liknar blockflöjten, men som har några svävande intervaller som man inte hittar i en vanlig dur- eller mollskala.

-          Det jag tycker är så fint med härjedalspipa är att det är en flöjt som det går att uttrycka mycket med, genom att variera klang och lufttryck och med de svävande intervallerna, säger Emma. Flöjten är själv med och skapar uttrycket i låten.

Det var Oskar Olofsson, Lillhärdal, som tog med sig Emma i sin amerikanare runt till olika härjedalspipspelmän på 90-talet. Innan dess hade hon mest spelat jazz och annan musik på saxofon, men hade blivit nyfiken på norsk folkmusik, och sökte sig efter gymnasiet till Raulandsakademin, där hon började spela sjöflöjt. Det var där hon blev uppmärksammad på att det fanns en flöjt med rik speltradition i hemtrakterna.

Emma blev biten, kom i kontakt med Gunnar Stenmark, som hade lärt sig tillverka pipor, och tillsammans började de hålla spelkurser. De sökte och fick pengar till skolprojekt, där de lärde barn i årskurs 2 och 3 att spela offerdalspipa. Efter inspiration från den klassiska skivan Härjedalspipan från 1990, där Ale Möller, Greger Brännström, Lasse Sörlin och Mats Berglund spelar traditionella låtar tillsammans arbetade Emma i samarbete med Visarkivet fram Ol’ Jansas låtbok med ”stamplåtar, visor och andliga sånger för härjedalspipa” efter Olof Jönsson, Överberg.

Tillsammans med fiolspelmannen Karin Blom, som idag spelade till sig ett diplom efter bronsmärke, spelar Emma i sommar på Folk Flute Academy i Haverö under namnet Karin & Emma.

-          Det är kul att utveckla att spela de äkta låtarna ihop med fiol, säger Emma, och återvänder till spelkamraterna på gräsmattan utanför Musikhögskolan Ingesund.

 Anders Ewaldz
0704 56 21 66