Nominera till Guldmärket
Arrangera en uppspelning

Guldmärkesmottagare

Identiteten på årets guldmärkesmottagare offentliggörs på denna sida strax efter att avslöjandet skett på riksspelmansstämman.

 

 

 Årets Zornmärken i guld tilldelas två jämtar

De två mottagarna av 2021 års Zornmärke i guld* heter Kjell-Erik Eriksson, från Offerdal, och Rickard Näslin, från Östersund. Utmärkelsen delas ut av Zornjuryn inom Svenska Folkdansringen till särskilt framstående traditionsbärare, och är den mest ärofulla utmärkelse en svensk spelman kan få. Utdelningen skedde idag i Östersund i samband med riksspelmansstämman.

Läs mer...