Nominera till Guldmärket

Guldmärkesmottagare

Identiteten på årets guldmärkesmottagare offentliggörs på denna sida strax efter att avslöjandet skett på riksspelmansstämman.