Juryn

Cajsa Ekstav är född och uppvuxen i Vendel i norra Uppland, en folkmusikrik bygd med många traditionsbärare. Stora inspirationskällor har varit bröderna Sahlström, Viksta-Lasse, Bosse Larsson och Curt Tallroth.

Läs mer...

Pers Nils Johansson har med och via sina föräldrar traderat den västgötska folkmusiktraditionen sedan barnsben. Med durspelet för han bl.a. skogstorpatraditionen vidare och med klarinetten bär han polsketraditionerna efter bl.a. Sven Ingvar Heij

Läs mer...

Jan Burman är spelman i fjärde generationen, och började med fiol 17 år gammal. Jan har spelat med bl a Burträskarna. Utbildad fiolpedagog i folkmusik. Har varit med om inventering av västerbottnisk folkmusik.

Läs mer...

Tony Wrethling har sina rötter i Gästrikland,och började spela fiol 1972, förmodligen inspirerad av gröna vågen och av att på gitarr ha ackompanjerat sin morfars dragspelsmusik.

Läs mer...

Verf Lena Egardt är född och uppvuxen i Älvdalen. I denna traditionsrika folkmusikbygd kom hon tidigt i kontakt med de gamla låtarna. De första stråkdragen och kunskaperna i fiolspel fick Lena som så många andra i kommunala musikskolan.

Läs mer...